Veemarktterrein: vlek E heeft potentie!

Zie je het al voor je? Misschien nog niet, maar dit terrein maakt straks ruimte voor jouw Slimhus! Het blauwe vlak is één huis groot. Dit gebied van de Veemarkt wordt volgens de gemeente in eerste instantie gegund aan een groep particulieren (in de vorm van een collectief) die met een goed en goed uitgewerkt idee komen. Wil jij hier met ons bouwen? Meld je als geïnteresseerde voor het plan dat we hebben:

Ons idee is tegelijk simpel en doeltreffend!

We hebben ons als eerste gericht op het bedenken van oplossingen die een prettige woonomgeving scheppen en veel kopersvrijheid garanderen.

  • Bouw de woningen op uit onderdelen die in een fabriek worden gemaakt: de kwaliteit is beter, het is goedkoper en het is veel sneller te bouwen.
  • Woningindeling, afwerkingsniveau, gevelindeling en materialen moet een koper zelf kunnen bepalen.
  • Afhankelijk van hoe je wilt wonen is er een tuin op het zuiden of een tuin aan het water.
  • Maak een goede buitenruimte door maar 1 parkeerplaats per kavel te maken; dit geeft lucht en houdt het toch betaalbaar.
  • Zorg ervoor dat de rest van het parkeren gezamenlijk wordt opgelost; efficiënt en deze ruimte kan dan ook worden ingezet voor buurtactiviteiten.

[update] Er is inmiddels meer duidelijkheid over hoe het gebied ingericht moet gaan worden. Belangrijkste kenmerk is dat er veel ruimte voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap is gecreëerd, wat inhoudt dat jij als koper eigen initiatief kunt ontplooien en daarmee veel zelf kunt bepalen. Zo ziet het er nu nog uit:

De uitdaging: vlek E
Van alle locaties binnen het Veemarktterrein is vlek E ons in het bijzonder opgevallen. De ligging naast de sportvelden en het water is erg aantrekkelijk (de mooie bomen blijven!), hoewel daar nu nog wat voorstellingsvermogen voor nodig is…

Veemarktterrein: vlek E

Een plek met potentie, maar tegelijkertijd ook lastig om daar de gewenste rijwoningen te bouwen: de gemeente vraagt van een aspirant-koper namelijk om ook twee parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Wij hebben hierin een uitdaging gezien om een bijzondere en betaalbare woning voor deze locatie te bedenken die ook een goede buitenruimte heeft. We denken dat we hierin geslaagd zijn maar laten de beoordeling graag aan jou!

> Bekijk het plan voor deze locatie en wat we nog meer bedacht hebben
> Deze plek ligt heel gunstig! Hier vind je wat over de afstanden

in locaties, utrecht