PO, CPO? Wat is dat?

Bij particulier opdrachtgeverschap bouwen mensen zelf een huis. Daar zijn we in
Nederland niet (meer) aan gewend. Daarom hier wat uitleg over (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap, of kortweg #CPO.Een kavel kopen, een huis (laten) ontwerpen en vervolgens zelf (laten) bouwen. Een particulier is opdrachtgever voor het ontwerp en de bouw van de eigen woning met de vrijheid dit binnen de randvoorwaarden te organiseren. Door mensen zelf te laten bouwen, omzeil je veel complexe processen. Het kan sneller, goedkoper, duurzamer, én het komt tegemoet aan de wensen van bewoners.

Er zijn twee vormen van particulier opdrachtgeverschap oftewel #zelfbouw: zelf (laten) bouwen of samen (laten) bouwen – in een collectief dus.

Als een groep particulieren een bouwgroep vormt, zijn ze verenigd als opdrachtgever voor de architect en aannemer. Na oplevering vormt de bouwgroep de Vereniging van Eigenaren (VvE) die verantwoordelijk is voor beheer van gemeenschappelijke zaken.

Er zijn twee varianten in collectief particulier opdrachtgeverschap. Bij de eerste variant is er al een groep waarna er een locatie wordt gezocht. Bij de tweede variant is er al een locatie (door de gemeente aangewezen) die gereserveerd is voor CPO.

Slimhus speelt in op deze beide varianten. We hebben een basis-woning die naargelang de wensen van de particulier en de randvoorwaarden van de locatie aangepast wordt. Is er nog geen locatie, maar wel een groep, dan gaan we samen zoeken naar de gewenste binnenstedelijke plekken waar het Slimhus in serie op zou passen.

Tegelijkertijd gaan we (de mensen achter Slimhus) zelf actief op zoek naar locaties; we praten met gemeenten, woningbouwverenigingen en ontwikkelaars om te zien welke grondposities nog vrij zijn waar Slimhus geschikt voor is.

Voor de locaties die reeds geschikt gemaakt zijn voor de CPO bouwvorm is Slimhus actief op zoek naar particulieren die daar willen wonen. De Veemarkt in Utrecht is zo’n locatie. Daarvoor zijn we het basis Slimhus nu al aan het aanpassen zodat we weten wat het Slimhus op die plek gaat kosten. Zo kan straks een koper direct instappen, zijn eigen plattegrond bepalen en met het Slimhus veel ontwikkeltijd besparen.

Wij zoeken particulieren om een groep te vormen, zodat we een eerste serie Slimhus kunnen bouwen. 5 Huishoudens, 5 particulieren om mee te starten.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van een Slimhus? Lees dan vooral verder. En als je vragen hebt, mail of bel gerust. We horen graag van je.

Op zoek naar voorbeelden? Zie hier een serie korte films over particulier opdrachtgeverschap, portretten voorbeelden en ervaringen, verzameld door Architectuur Lokaal.

in samenwerken