Waarom (C) particulier opdrachtgeverschap?

Waarom zou je als particulier opdrachtgever willen zijn voor je eigen huis? En wat zijn daarvan de voordelen?
Dit schrijft Architectuur Lokaal:

De belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap is groot en het onderwerp staat inmiddels ook bij provincies en gemeenten hoog op de agenda. Enerzijds omdat overheden op zoek zijn naar mogelijkheden om burgers meer bij hun omgeving te betrekken. En wanneer is de betrokkenheid nu groter dan bij mensen die hun eigen opdrachtgever zijn? Anderzijds hoopt de overheid dat woningbouw door bewoners zelf minder conjunctuurgevoelig is. Waar de crisis in de bouwnijverheid nu vooral grootschalige woningbouwprojecten treft, is het idee dat als opdrachtgevers voor zichzelf bouwen en niet voor een anonieme markt, zij zich minder snel laten stoppen door een economische crisis.

Wij denken vooral dat het tijd is dat de bewoner zelf kan bepalen hoe hij woont. Minder kwantiteit en meer kwaliteit. En geen kwaliteit zonder góede opdrachtgevers, die zich sterk bewust zijn van de culturele invloed van hun keuzes. De eigenwijze stedeling – daar heb je ‘m weer.

Op wikipedia heeft iemand de voor- en nadelen van CPO in een lekker overzichtelijk schema gezet (en oja, die nadelen, daar hebben we wel een oplossing voor):

Voor- en nadelen

Een voordeel van collectief opdrachtgeverschap is het schaalvoordeel dat te behalen valt, hierdoor is het mogelijk om een betaalbare woning te realiseren. Daarnaast wordt het risico over het gehele collectief verspreid in plaats van een enkelvoudige opdrachtgever. Andere voordelen die bouwen in CPO biedt zijn overeenstemmend met beleidsdoelstellingen [van de overheid red.]:

 

  • Vergroting van de sociale cohesie ofwel sociale binding in een buurt
  • Het bieden van woningen op maat voor doelgroepen van beleid
  • Differentiatie van het woningaanbod
  • Er wordt zeer sterk ingespeeld op de markt

Nadelen zijn dat processen vaak erg lang duren waardoor veel projecten uiteindelijk niet van de grond komen. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in adviseurs (zoals bouwbegeleiders en architect) en eventueel bouwgrond terwijl dan nog vaak geen hypotheek mogelijk is.

in samenwerken