BNA Kring Haaglanden praat met jou over ‘Kleinschalig opdrachtgeverschap’

BNA Kring Haaglanden organiseert donderdag 23 februari een bijeenkomst bij STROOM:
Kleinschalig opdrachtgeverschap

Stedenbouwkundige Henny den Hollander zal de nieuwe plannen van de gemeente Den Haag
omtrent het kleinschalig opdrachtgeverschap toelichten.Daarnaast zijn nog een aantal sprekers
uitgenodigd, waaronder een ontwikkelaar,een architectuur historicus en een ervaringsdeskundige
uit Almere.Zij zullen vanuit hun expertise het kleinschalig opdrachtgeverschap nader
onder de loep nemen.

Inloop vanaf 17.00 uur
Programma met borrel: 17.30 – 19.30/20.00 uur
Locatie : STROOM, Hogewal 1, 2514 HA Den Haag
Toegang is vrij

Graag aanmelden via: haaglanden@bna-kringen.nl
Voor meer informatie: Hanneke Schiphorst, secretariaat Kring Haaglanden, 06-181 392 32

in den haag