PO, CPO? Wat is dat?

Bij particulier opdrachtgeverschap bouwen mensen zelf een huis. Daar zijn we in
Nederland niet (meer) aan gewend. Daarom hier wat uitleg over (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap, of kortweg #CPO. Continue reading

in samenwerken